Om scenariet

Kongemord er et forhandlingsscenarie baseret på status, rænkespil og masser af konflikt. Det er et rollespil om magtfulde kvinder og mænd, der står på tærsklen til at forme Danmarks fremtid.

Kort fortalt er perioden slut 1200-tallet, Kong Erik, søn af Dronning Margrethe har hersket i mange år, men har været indblandet i en række krige, der har gjort ham upopulær blandt stormændene i riget, der har givet ham tilnavnet Klipping, for at have devalueret den danske mønt ved at klippe kanterne af. Derudover har han haft raget sig uklar med kirken ved, at tvinge dem til at låne ham store summer af penge.

Selv efter at kongens stormænd tvang ham til at underskrive en håndfæstning, der pålagde ham at holde ”Danehof” og derved rådføre sig regelmæssigt med rigets slægter, har vreden mod ham ikke lagt sig. Flere hvisker i hemmelighed i at Kong Erik at en elendig konge, og flere ville ønske ham borte.

Kongen står overfor en lang række af sine undersåtter, der vil ham det ilde, og i 1286 tager Marsk Stig initiativet til at invitere en række af rigets stormænd og kvinder til et hemmeligt møde, hvor de skal diskutere hvad der skal gøres med den tyranniske konge.

Der er dog masser af andre skjulte ambitioner blandt dem, der er dukket op. Flere af slægterne har masser af fejder med hinanden på trods af deres fælles utilfredshed med kongen og hvis der skal gøres noget ved kongen, hvem skal så fuldføre det?

Alle slægter har derfor nogle erklærede målsætninger, som de håber at opnå, når rovet fra det eventuelle kongemord skal fordeles. Samtidig er det en god mulighed for at gøre gamle fejder op med eventuelle rivaler og sørge for at hævde sig i forhold til dem, samt danne nye fordelagtige alliancer.

Helt konkret vil scenariet tage udgangspunkt omkring en gildesal med en tilhørende lejrplads, så der er plads til masser af lobby arbejde og store armbevægelser, da spillet er koncentreret omkring et forholdsvis lille område. Hermed er det lettere at involvere så mange folk, som muligt i de ting, der kommer til at foregå.

Kulminationen af Kongemords begivenheder er selvfølgelig det stort anlagte gilde, hvor alle er forsamlet til de endelige argumentationer, fejder og opgør.

Eftersom scenariet i høj grad er bygget op om konflikter og målsætninger, der skal opnås, kræver scenariet i høj grad at man spiller med henblik på at give den gas. Scenariet varer kun ganske kort tid og hvis de forskellige grupper bliver ved med at bakke ud for at ”hygge sig” og ikke gør en aktiv indsats for at opnå deres udstykkede mål, falder scenariet til jorden og bliver et kro scenarie, hvilket bestemt ikke er meningen.

Derfor: Spil for at vinde, i den forstand at man ikke skal spille destruktivt, men spille for at fuldføre sine mål og jo værre det går for ens rivaler og jo større armbevægelser man spiller med, jo bedre. Scenariet er ikke et brætspil, der skal knækkes. Det er sociale relationer mellem grupper og roller, der er scenariets ”oplevelse” og ikke et spil om at man skal være offgame ”smart” for at vinde.